Заповед поправка на технически грешки в Заповед № АПИОЧР -22/ 04.04.2019 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Сандански

Заповед № АПИОЧР-36/22.04.2019 г. може да бъде изтеглена ТУК.