Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. с Указ № 53 от 19.03.2019 г. на Президента на Република България /ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 година/ със Заповед № АПИОЧР-24/10.04.2019 г.  на кмета на община Сандански – Кирил Котев се определят местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Заповедта може да бъде изтеглена ТУК.