петък, 08.04.2016

Гр. Сандански, ул. „Георги Казепов” 1

Земеделската професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“ е открита през 1957г. под името Техникум по селско стопанство.
Основание и база за това са благоприятните климатични условия, развитието на ранното полско и оранжерийно зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство в района.
Негoвата задача е да обучи средни специaлисти в областта на растениевъдството, да обедини в единство наука и практика и да подготви за земеделското производство млади хора, чийто дълг се свързва със земята и хляба. И не случайно гимназията приема за свой патрон името на големия руски учен академик Климент Аркадиевич Тимирязев, комуто светъл девиз в живота е: „Науката трябва да служи на народа и да стане притежание на народа“.
През 1968г. се извършва обединение с МТУ в града, открива се отдел и СПТУ за потготовка на механизатори за растениевъдство. От 1978г. започва прием и в отдел ТСС, четири годишен курс на обучение и прием след осми клас. , защото бъдещето е заложено в настоящето. Защото чествайки 50-тия си рожден ден, то остава все така младо, с амбицията да търси нови пътища към едно по-качествено обучение, в унисон с европейското ниво. Тайната на вечната младост е постоянно да се учим.
Изборът и успешното прилагане на цялата стратегия за оцеляване на гимназията, новите условия, нуждите на пазара на труда, спецификата на района изисква иновационна политика за разкриване на нови специалности и професии. През последните няколко години се извърши прием по специалностите „Икономика на земеделското стопанство“, „Цветарство“, „Лозаро-винар“, „Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Земеделски техник“, „Механизация на селското стопанство“, „Монтьор и водач на МПС“.

За контакти:
телефон 0746/3 24 48
е-mail: admi@zpg-sandanski.com

Емил Терзийски – директор GSM 0878 519941 е-mail:director@zpg-sandanski.com
Емилия Карамфилкова – помощник- директор по учебна част GSM 0878 700496
Ваня Гоцева – помощник- директор по административна част GSM 0878 700405
Христина Гълъбова – помощник- директор по производствена част GSM 0878 700497
Уебсайт: http://www.zpg-sandanski.com/