петък, 09.10.2015

Заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Кирил Укев и приложенията могат да бъдат изтеглени по-долу в папката.

Заповеди Областна дирекция -Земеделие- и приложения

 
Синя зона