вторник, 25.04.2017

Проект на програмата за управление на отпадъците на община Сандански, съгласно чл.52, ал.7 от ЗУО за осигуряване на обществен достъп, може да бъде изтеглена ТУК.

Съгласно чл.52, ал.8 от ЗУО, Програмата за управление на отпадъците се приема от общинския съвет на съответната община, който контролира изпълнението й.