вторник, 25.04.2017

Проект на Програмата за опазване на околната среда, съгласно чл.79, ал.4 от ЗООС, може да бъде свалена ТУК.

Програмата за опазване на околната среда се приема от общинския съвет на съответната община, които контролират изпълнението им.