четвъртък, 17.01.2019

– План за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.


»15.02.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2019 г.

»01.04.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2019 г.

»15.04.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019 г.

»30.04.2019 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019 г.

»13.05.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2019 г.

»14.05.2019 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2019 г.

»16.07.2019 г.  Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019

»30.07.2019 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019 г.

»12.08.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2019 г.

»19.09.2019 г. Годишен финансов отчет на Община Сандански към 31.12.2018 г.

»20.09.2019 г. Отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2019 г.

»14.10.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2019 г.

»23.10.2019 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2019 г.

»14.11.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2019 г.

»13.12.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2019 г.

»20.01.2020 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2019 г.