четвъртък, 17.01.2019

– План за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.


»15.02.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2019 г.

»01.04.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2019 г.

»15.04.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019 г.

»30.04.2019 г. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2019 г.

»13.05.2019 г. Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2019 г.

»14.05.2019 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2019 г.