понеделник, 04.04.2016

Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

Бюджет 2020 г. на община Сандански – Excel

План за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г.

 

>> 17.02.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2020

>> 12.03.2020 – Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 29.02.2020 г.

>> 13.04.2020 – ГФО на община Сандански към 31.12.2019 г.

>>24.04.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2020

>>30.04.2020 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2020

>>13.05.2020 – Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2020

>> 12.06.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2020 г.

>> 15.07.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020

>>04.08.2020 –Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2020 г.

>>12.08.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2020 г.

>>15.09.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2020 г.

>>14.10.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020 г.

>>27.10.2020 – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2020 г.

>>16.11.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2020 г.

>>14.12.2020 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2020 г.

>>21.01.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2020 г.

>>12.02.2021 – Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2021 г.