понеделник, 04.04.2016

Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

16.02.2018 г. /петък/

20.02.2017 г. /понеделник/

06.02.2017 г./понеделник/

09.02.2016 г. /вторник/
Бюджет на Община Сандански 2016 г., приет с Решение № 60/ 28.01.2016 г. на Общински съвет – Сандански

13.01.2016 г. /сряда/
Проекто бюджет на Община Сандански за 2016 г.

 

26.05.2015 г. Вторник

07.09.2015 г. – Понеделник
Към годишен финансов отчет 2014

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г. на общ. Сандански

 

15.06.2015 г- Понеделник

 

11.08.2015 г.

29.10.2015 г.

05.11.2015

13.01.2016 г. Сряда

07.03. 2016 г. Понеделник

08.06.2016 г. Сряда

15.06.2016 г. Сряда

10.08.2016 г. Сряда

18.08.2016 г. Четвъртък

30.09.2016 г. Петък

07.11.2016 г. Понеделник

18.11.2016 г. Петък

22.12.2016 г. Четвъртък

31.01.2017 г. Вторник

17.02.2017 г. Петък

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2017 г. може да бъде изтеглен във файловете:

1 2 3 4 5 6

16.03.2017 г. Четвъртък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2017 г. може да бъде изтеглен във файловете:

1 2 3 4 5 6 7

13.04.2017 г. Четвъртък

Мечесен отчет за касово изпълнение на бюджета на общината и СЕС към 31.03.2017 г.

02.05.2017 г. Вторник

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2017 г.

04.05.2017 г. Четвъртък

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС – 31.12.2016 г.

Обяснителна записка за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи на община Сандански

Одитен доклад

16.05.2017 г. Вторник

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.04.2017 г.

15.06.2017 г. Четвъртък

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.05.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС – 30.06.2017 г.

04.08.2017 г. Петък

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 г.

11.08.2017 г. Петък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.07.2017г.

18.09.2017 г. Понеделник

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.08.2017 г.

13.10.2017 г. Петък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

02.11.2017 г. Четвъртък

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2017 г.

13.11.2017 г. Понеделник

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2017 г.

15.12.2017 г. Петък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.11.2017

19.01.2018 г. Петък

Месечен отчет за изпълнение на бюджета и средствата на община Сандански към 31.12.2017 г.

14.02.2018 г. Сряда

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2018 г.

13.03.2018 г. Вторник

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2018 г.