понеделник, 04.04.2016

Телефон: 0746/89-059, 0746/ 89-098

20.02.2017 г. /понеделник/

06.02.2017 г./понеделник/

 

09.02.2016 г. /вторник/
Бюджет на Община Сандански 2016 г., приет с Решение № 60/ 28.01.2016 г. на Общински съвет – Сандански

 

13.01.2016 г. /сряда/
Проекто бюджет на Община Сандански за 2016 г.

 

 

 

26.05.2015 г. Вторник

07.09.2015 г. – Понеделник
Към годишен финансов отчет 2014

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г. на общ. Сандански

 

15.06.2015 г- Понеделник

 

11.08.2015 г.

 

29.10.2015 г.

 

05.11.2015

 

13.01.2016 г. Сряда

 

07.03. 2016 г. Понеделник

08.06.2016 г. Сряда

15.06.2016 г. Сряда

10.08.2016 г. Сряда

18.08.2016 г. Четвъртък

30.09.2016 г. Петък

07.11.2016 г. Понеделник

18.11.2016 г. Петък

22.12.2016 г. Четвъртък

31.01.2017 г. Вторник

17.02.2017 г. Петък

Отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2017 г. може да бъде изтеглен във файловете:

1 2 3 4 5 6

16.03.2017 г. Четвъртък

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2017 г. може да бъде изтеглен във файловете:

1 2 3 4 5 6 7

13.04.2017 г. Четвъртък

Мечесен отчет за касово изпълнение на бюджета на общината и СЕС към 31.03.2017 г.