сряда, 27.01.2016

Питене с Вх.№1227/18.12.2015
Отговор на питане с вх.1227 от 18.12.2015 г.
Доклад гл. счетоводител
Доклад юрист
Становище д-р Тонев


Питане Вх.№1226 18.12.2015г.
Отговор Изх.№1226 23.12.2015


Питане Вх.№1228 18.12.2015г.
Отговор Изх.№ 1228 28.12.2015г.


Питане Вх.№71 25.01.2016г.
Питане Вх.№72 25.01.2016г.


Отговор относно питане с Вх№08-00-549 от 14.12.2015г