събота, 09.04.2016

Гр. Сандански, бул. „Свобода” 10

Вечерна гимназия гр.Сандански е открита с отделни паралелки към Професионална гимназия „Яне Сандански“ гр.Сандански, а отделни паралелки от V до VIII клас са били към Второ основно училище „Христо Смирненски“ гр.Сандански.
От 1962/63 година съществува като самостоятелно училище с паралелки от V до XI клас и се помещава в сградата на Професионална гимназия „Яне Сандански“ гр.Сандански.
За първи директор на училището е назначен Б.Зонев, редовен гимназиален учител по български език и литература. Повече от учителите са били лектори от дневната гимназия.
1963/1964 уч. година
Преэ учебната 1963/1964 година е имало 9 паралелки V клас-1, VI клас -1 , VII клас -1, VIII клас -2, IX клас -2 , X клас -1 и XI клас-1.
1964/1965 уч. година
През тази учебна година паралелките са вече 10-с една повече, като в X клас са вече 2.
1965/1966 уч. година
През тази учебна година училището достига най-голям брой ученици и паралелки.

Колектив:
Борис Димитров Занев-директор
Панайот Граматиков
Спирия Спириев
Никола Бакалов
Никола Методиев
Директор:
Костадин Граматиков
Бул. Свобода № 12
vg_sandanski@abv.bg
0888 071418