ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет “Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Сандански”

Публична покана;

Документация към публична покана ;

Разяснение по документацията стр. 1;

Разяснение по документацията стр. 2.