Обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински пътища“

Указания за участие;

Документация за участие в обществената поръчка;

Образци за участие в обществената поръчка;

Количествено – стойностна сметка;

Решение № 17 от 27 май 2013 г.;

Обявление за обществена поръчка;

Визуализация ТУК *

*PDF- формат