Обществена поръчка с предмет „Промотиране и анимиране на културно-историческата туристическа атракция „Археологически парк Сандански“