Обществена поръчка с предмет: “Организиране на събития: експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи“

Публична покана;

Техническо задание;

Образци;

Публична покана – деловодна информация.