Изплащане на пенсиите за месец април 2020 г. в пощенските станции

Предвид въведеното извънредно положение, изплащането на пенсиите за месец април 2020 г.  в пощенските станции ще започне на …

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Пътната отсечка Лиляново-Попина лъка вече е проходима

Пътят за местността Попина лъка вече е проходим! Пътят Сандански – Лиляново –Попина лъка е почистен и минаването …

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД разкри банкова сметка за набиране на средства

Уважаеми граждани, МБАЛ „Югозападна болница“ ООД с адреси на дейност гр. Сандански и гр. Петрич, разкри банкова сметка …

Община Сандански осигурява топла храна за най-уязвимите групи

Община Сандански съвместно със Социален патронаж, Дирекция „Социално подпомагане“ и Доброволческо формирование – Сандански ще доставя ежедневно по …

Община Сандански отменя „Синя зона“ за неопределен период от време

По предложение на кмета Стоянов бе взето решение платеното паркиране да отпадне до днес, 29 март 2020 г. …

Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ съвместно с община Сандански изпълнява проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати “

Договор  № BG05SFOP001-2.009-0119-C01/04.01.2019 г. Срок на изпълнение: 04.01.2019 – 03.01.2021 г. Бюджет:  89 376,48 лева Водещ партньор: Сдружение …

Министерството на здравеопазването стартира DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19

Днес най-важното е усилията на всеки от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем …

Община Сандански предоставя препарати за дезинфекция за всички блокове, кооперации и многофамилни къщи

Община Сандански осигурява необходимото количество препарати, за да обезпечи дезинфекцията на многофамилните жилищни сгради, като  предоставя сертифицирани дезинфекционни …